TEKNOPLAST HS 750

Pot life 4 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Sistem mešanja Teknomix