TEKNOPLAST HS 250

Suha snov cca. 62 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 940 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 360 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Sijaj
Sistem mešanja Teknomix