TEKNOPLAST HS 150 A

  • Pokrivni Premaz
  • Premaz
Suha snov cca. 70 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1050 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 300 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOPLAST A HARDENER
Sijaj
Dovoljenja & certifikati ,