TEKNOLAC COMBI 50-30 (TEKNOLAC 50-30)

Suha snov cca. 40 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 580 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 530 g/l
Sijaj