TEKNOL 1888

  • Premaz
Suha snov cca. 23 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 270 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 3 g/l