TEKNODUR MIOX 3413 INACTIVE

  • Pokrivni Premaz
  • 2-komponentna
Suha snov cca. 63 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 330 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 6:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7343 INACTIVE
Sijaj Polsijaj