TEKNODUR COMBI 3430-20

Suha snov cca. 58 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 880 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 380 g/l
Pot life 1 h 30 min (+23 °C)
Razmerje mešanja 6:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Sijaj