TEKNODUR 295-900

  • Pokrivni Premaz
Suha snov cca. 50 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 565 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 435 g/l
Pot life 1,5 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7295
Sijaj