TEKNODUR 100 9-12

Suha snov cca. 46 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 590 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 490 g/l
Pot life 3 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 7:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230
Sijaj Polni sijaj