TEKNODUR 0210

  • Brezbarvni premaz
  • 2-komponentna
Suha snov cca. 45 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 490 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 530 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0200 STA
Sijaj