KORRO SE

Suha snov cca. 40 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1800 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 550 g/l
Pot life 24 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 12:7 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: KORRO SE HARDENER
Sijaj