INERTA 51 MIOX A

  • Premaz
Suha snov cca. 55 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1100 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 400 g/l
Pot life 8 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: INERTA 51 MIOX A HARDENER
Sijaj
Dovoljenja & certifikati