INERTA 50 A

  • Pokrivni Premaz
Suha snov cca. 48 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 700 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 480 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 3:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: INERTA 50 A HARDENER
Sijaj
Dovoljenja & certifikati