INERTA 160 A

Suha snov cca. 96 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1400 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 40 g/l
Pot life 20 min. (+23 °C)
Razmerje mešanja 2:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: INERTA 160 A HARDENER Blue
Sijaj