HARDENER 7323-03

Nanos

Neustrezno mešanje ali nepravilno razmerje mešanja povzroči nepopolno strjevanje in poslabšanje lastnosti filma.

Pogoji nanašanja

Shranjevanje

Stabilnost shranjevanja je prikazana na etiketi. Ne sme zmrzniti.
Suha snov cca. 77 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 222 g/l
Čistilo
Varnostna priporočila Glej varnostni list.