EPINOX BOSMAN 54

  • Premaz
Suha snov cca. 53 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 450 g/l
Pot life 10 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 100:40 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: UTWARDZACZ 197