DRYWOOD TRITION PRIMER

  • Premaz
Suha snov cca. 35 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 100 g/l
Sijaj Polsijaj
Gostota cca. 1,1 g/ml
Dovoljenja & certifikati