DRYWOOD POSEIDON PRIMER

Suha snov cca. 35 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 30 g/l
Sijaj Mat
Gostota cca. 1,25 g/ml