DRYWOOD OPTISEALER FLOWCOAT TR VV

  • Tesnilo
Suha snov cca. 28 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 10 g/l
Gostota cca. 1,03 g/ml
Dovoljenja & certifikati ,