DRYWOOD KOPSE SEALER PREMIUM

  • Tesnilo
Suha snov cca. 45 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 40 g/l
Gostota cca. 1,15 g/ml
Dovoljenja & certifikati