Protipožarna premazna sistema
TEKNOS FR FACADE in TEKNOS FR PANEL

Med požarom intumescentna barva nabrekne in tako ustvari zaščitno penasto plast, ki delno porablja energijo med penjenjem in delno izolira les pod premazom pred ognjem. Če požar traja, se les spremeni v oglje, vendar se ne vžge.

Arhitekturna svoboda in varnost s protipožarnimi premazi

TEKNOS FR FACADE je protipožarni premazni sistem za notranjo in zunanjo uporabo. Primeren je za lesene fasadne obloge, plošče, strope, letve itd. Omogoča uporabo lesa pri projektih, pri katerih je bilo to prej prepovedano zaradi protipožarne varnosti – na gosto pozidanih območjih in na visokih stavbah.
TEKNOS FR PANEL je protipožarni premazni sistem za brezbarvne površine, ki niso izpostavljene vremenskim vplivom, in za površine na osnovi lesa.

Premazni sistemi in klasifikacija 

Osnovni namen požarnih predpisov je osebam omogočiti, da zapustijo stavbo, preden se ogenj razširi. Gradbeni proizvodi in elementi stavb so klasificirani glede na svojo lastnost, kako se odzovejo na ogenj in/ali so odporni nanj.

TEKNOS FR FACADE za zunanjo uporabo 
Protipožarni temeljni premaz  TEKNOSAFE 2407 350 g/m2
Vmesni premaz NORDICA EKO 3330 <150 g/m2
Končni premaz NORDICA EKO HOUSE PAINT  nanos s čopičem na mestu vgradnje

Klasifikacija B-s1, d0 v skladu s standardom EN13501-1
B-s1, d0 je klasifikacija najboljšega odziva na ogenj za organske materiale: (otežen vžig, brez/malo sproščanja dima, brez gorečih kapljic)

Klasifikacija K110 in K210 v skladu s standardom EN13501-2
Stopnja protipožarne zaščite K pomeni, da prevleka zidu ali stropa material pod njo določen čas ščiti pred vžigom, pooglenitvijo in drugimi poškodbami.

Klasifikacija DRF razreda EXT  (trajnost odziva na ogenj) za zunanjo uporabo v skladu z metodo NT Fire 054 

Klasifikacija SP Fire 105: odobreno

 

 TEKNOS FR FACADE za notranjo uporabo 
Protipožarni temeljni premaz TEKNOSAFE 2407 250 g/m2
Vmesni premaz industrijska akrilna barva TEKNOS za notranjo uporabo 60 g/m2

 

TEKNOS FR PANEL za brezbarvne površine, ki niso izpostavljene vremenskim vplivom
  1-slojni sistem   2-slojni sistem  
Protipožarni temeljni premaz  TEKNOSAFE 2467 200 g/m2 TEKNOSAFE 2467 200 g/m2
Končni premaz     TEKNOCLEAR AQUA 1331-01
(Item ID 2560953)
< 100 g/m

 

TEKNOS FR PANEL za bele površine, ki niso izpostavljene vremenskim vplivom
  1-slojni sistem   2-slojni sistem   2-slojni sistem  
Protipožarni temeljni premaz  TEKNOSAFE 2457 250-300 g/m2 TEKNOSAFE 2457 320-340 g/m2 TEKNOSAFE 2457 200 g/m2
Končni premaz     TEKNOCOAT AQUA 1864-62 20-25 g/m TEKNOSAFE 2407 100 g/m2

Klasifikacija B-s1, d0 v skladu s standardom EN13501-1
B-s1, d0 je klasifikacija najboljšega odziva na ogenj za organske materiale (otežen vžig, brez/malo sproščanja dima, brez gorečih kapljic)

Vodilni projekt TEKNOSAFE 2407

Vodilni projekt TEKNOSAFE 2467

Protipožarni premazi

Teknos FR Facade in Teknos FR Panel

PRENOS BROŠURE

Premazni sistem TEKNOS FR v preizkusu SP Fire 105: izveden na fasadi in zunanjih zidovih s simulacijo požara v sobi.

Premazi TEKNOS FR v preizkusu gorljivosti posameznega predmeta (SBI), pri katerem so elementi stavbe izpostavljeni toploti plinskega gorilnika.

Preizkus: Polovica majhne hiše je bila premazana z običajnim premaznim sistemom, druga pa s premaznim sistemom TEKNOSAFE 2407-00.

Stik z nami

Imamo bogate izkušnje na področju protipožarnih izdelkov za normalno vnetljive materiale. Material, ki bo obdelan, ocenimo in nato predlagamo ustrezno rešitev. To vključuje izbiro izdelka za zaščito pred požarom, tehnično nanašanje, skladnost s predpisi, preizkušanje, sisteme zagotavljanja kakovosti, certificiranje, usposabljanje in vodenje projekta. 

Teknos d.o.o.
Cesta na Rupo  67

4000 Kranj

Telefon: + 386 59 079 352

+386 4 236 58 79

info@teknos.si