Od kemije do ustvarjalnih informacijskih rešitev

Delo Aapa Tammista v Teknosu

Aapo Tammisto se je Teknosu pridružil pred desetimi leti kot kemik za raziskave in razvoj, vendar pa se je zaradi svojega velikega zanimanja za informacijsko tehnologijo odločil za popolnoma drugačno poklicno pot kot običajno. Danes dela kot vodja informacijskega oddelka na Finskem. 

»Leta 2006 sem diplomiral kot magister znanosti za organsko kemijo. Po dveh letih kot podiplomski študent sem se junija 2008 odločil, da moram narediti nekaj konkretnega, zato sem se prijavil za delovno mesto kemika za raziskave in razvoj pri Teknosu. Ker sem se vedno zanimal za informacijsko tehnologijo, sem začel uvajati rešitve ERP, ustvarjati poročila SQL za rešitve ERP in upravljati okoljski sistem podjetja. Na neki točki je postalo jasno, da se moje delovne naloge in naziv delovnega mesta ne ujemajo več, zato sem bil sprva imenovan za prvega specialista za informacijske rešitve v skupini, nato za vodjo oddelka za informacijske rešitve v skupini, jeseni leta 2017 pa za vodjo informacijskega oddelka za Teknos Oy, ki je tudi moje trenutno delovno mesto.

Kot vodja informacijskega oddelka za Teknos Oy sem odgovoren za informacijsko tehnologijo na Finskem. Na srečo delam z izjemnimi podrejenimi, ki imajo obsežno strokovno znanje in so že dolgo zaposleni v Teknosu. Zgodovine verjetno ne moreš nikoli popolnoma pozabiti, zato imam še vedno nekaj odgovornosti iz svojih prejšnjih vlog. Vendar pa se s kemijo sploh ne ukvarjam več. Na običajni delovni dan moram najprej odložiti svojega starejšega sina v vrtcu. V službi si pred prvim sestankom privoščim veliko skodelico kave ter obenem pregledam e-pošto in odobrim račune. Tekom dneva imam običajno 1–3 sestanke, vmes pa poskusim pregledati še nekaj dodatne e-pošte in pomagati strankam, ki potrebujejo pomoč in me obiščejo osebno. Občasno zazvoni še telefon ali Skype, ki me zaposli z novo nalogo.

Soočanje s težavami je lahko zabavno 

Pri svojem delu najbolj uživam v reševanju težav, tako na področju raziskav in razvoja kot tudi informacijske tehnologije. Na srečo pa je teh v informacijski tehnologiji na pretek.  »Zabaven dan se običajno začne s težavo, s katero se ekipa ni še nikoli soočila. Tekom dneva nam uspe odpraviti težavo z lastno ustvarjalnostjo in timskim delom. Ko odpravimo težavo in osrečimo vse deležnike, smo vsi veseli, da smo se ta dan znova naučili nekaj novega.  Še ena prednost je med drugim tudi možnost sodelovanja z velikim številom drugih oddelkov v Teknosu na lokalni in globalni ravni.

Zares dobre temelje za mojo kariero sem pridobil z delom v oddelku za raziskave in razvoj ter sodelovanjem z oddelkom za nabavo in proizvodnjo, npr. možnost ogleda izdelave lastne formule barve, ter z obiskom strank s prodajalci in preverjanjem, kako dobro izdelek dopolni strankino linijo barv. V oddelku za raziskave in razvoj sem vsaj tukaj na Finskem opazil podobne poklicne poti, to pa je nekaj, kar omogoča samo Teknos. Svoje delo lahko opravljam bolje, saj imam možnost vpogleda v celoten postopek in razumem posel, s katerim se ukvarja podjetje.

Zdravo delovno vzdušje omogoča večjo produktivnost

Teknosu napovedujem svetlo prihodnost, pa tudi delovno vzdušje je na splošno čudovito. Zaposleni so zaradi zdravega delovnega vzdušja zadovoljni in bolj produktivni. Po mojem mnenju lahko pristopim skoraj k vsakomur in se zapletem v sproščen pogovor z njim. Za pomoč lahko enostavno zaprosim sodelavca iz drugega oddelka ali celo nekoga zunaj meja države.

Mislim, da sem imel srečo, saj sem lahko predvsem na začetku svoje poklicne poti izkoristil priložnost, da sem si sam izbral delo, ki me najbolj motivira. Največ zaslug za to ima seveda moj prejšnji šef, ki si je verjetno mislil, da se v meni ne skriva prav veliko kemika, in mi je dovolili, da poskusim nekaj novega.

Teknos je po mojem mnenju v zadnjem času naredil več korakov v pravo smer. Menim, da Teknos skrbi za svoje zaposlene ter jim daje prostor in priložnosti za ustvarjanje kariere. Zares bi bil vesel, če bi bil po naslednjih desetih letih še zaposlen v Teknosu. Vendar pa moram seveda poskrbeti, da me bo delo še vedno motiviralo in da bodo moji nadrejeni zadovoljni. Mislim, da trenutno na tej poti ni nobenih večjih ovir.«