TIMANTTI 40

Specjalna farba akrylowa w półpołysku

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa do malowania ścian i sufitów wnętrz pomieszczeń o powłoce w półpołysku. Jest łatwa do nakładania i tworzy powłokę łatwą do utrzymania w czystości. Odporna na pleśń.

Ściany i sufity w suchych i wilgotnych warunkach gdzie niezbędna jest dobra zmywalność oraz odporność na ścieranie, np. w kuchniach, łazienkach holach, klatkach schodowych, przedszkolach, szkołach, szpitalach, przetwórniach spożywczych, itp. TIMANTTI 40 można nakładać na zagruntowane powierzchnie betonowe, tynkowe, ceglane, szpachlowane, płyty gipsowo-kartonowe zależnie od wytycznych malowania. Nadaje się także do odnawiania starych powłok alkidowych i dyspersyjnych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie poprzez szlifowanie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę zeszlifować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Powierzchnie wilgotne: beton, tynk, szpachlę, cegłę, płytę pilśniową i karton gruntować za pomocą izolatora wilgoci TIMANTTI W. Powierzchnie suche zagruntować podkładem TIMANTTI 3 Primer. Powierzchnie stalowe zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Powierzchnie ocynkowane pokryć podkładem TIMANTTI 3 Primer. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Farba może być rozcieńczana wodą , gdy zachodzi taka konieczność. Należy pamiętać, że rozcieńczenie może pogorszyć zdolność krycia farby. Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo. Zalecana średnica dyszy natrysku bezpowietrznego: 0.017 – 0.021”.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%. Czas schnięcia powłoki jest krótszy gdy wilgotność powietrza jest niższa , i/lub temperatura powietrza jest powyżej 21 °C. Aplikacja będzie łatwiejsze, jeśli powietrze jest nawilżane i / lub temperatura powietrza obniża się w pomieszczeniu pracy. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Konserwacja

Całkowite tworzenie się powłoki trwa 4 tygodnie w normalnych warunkach otoczenia. Po tym czasie zostaje osiągnięta końcowa wytrzymałość i twardość powłoki. Do tego czasu malowana powierzchnia musi być traktowana z ostrożnością. Malowana powierzchnia może być czyszczona za pomocą obojętnego (pH 6-8) detergentu. Do powierzchni mocno zabrudzonych może być użyty alkaliczny (pH 8-10) detergent. Detergent i zanieczyszczenia są usuwane przez wycieranie i/lub płukanie powierzchni czystą wodą. Do czyszczenia użyj szmatki lub miękkiej gąbki. Unikać grubej szczotki i silnego ścierania. Przestrzegaj instrukcji rozcieńczania i innych wskazówek producenta detergentu.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 38 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/b): 100 g/l. VOC produktu: max 100 g/l.
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość Po 1 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Umyć sprzęt natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
Zmywalność i odporność na ścieranie Powłokę charakteryzuje bardzo dobra odporność na zużycie. Pomalowana powierzchnia nadaje się do wielokrotnego zmywania. Szorowanie na mokro, klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998). Po okresie schnięcia 28 dni w temperaturze (23±2)°C i wilgotności (50±5)%.
Opakowania Baza 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1