FUTURA AQUA 3

Farba i podkład

  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna, w pełni matowa alkidowa farba i podkład poprawiający przyczepność. Odpowiednia do drewnianych i ocynkowanych powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych powierzchni drewnianych.

Jako podkład poprawiający przyczepność do podłoża przeznaczony do malowania powierzchni drewnianych i płyt konstrukcyjnych oraz nierdzewnych powierzchni metalowych oraz jako farba nawierzchniowa: drzwi, okien, regałów, paneli (również sufitowych), profili, kanałów wentylacyjnych, grzejników i rurociągów. Na zewnątrz FUTURA AQUA 3 znajduje zastosowanie jako warstwa podkładowa do malowania drewnianych skrzydeł okiennych, drzwi, elementów balkonowych, mebli ogrodowych itp. Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych, FUTURA AQUA 3 nadaje się do gruntowania gipsu i szpachlówki, gdy podłoże musi być wytrzymałe i gładkie: podokienniki, ściany w wybranych pomieszczeniach, np. klatkach schodowych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Niemalowane powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Uprzednio malowane powierzchnie umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu szpachlówki SILORA A.

Nakładanie

FUTURA AQUA 3 jest odpowiednia jako podkład o wysokiej przyczepności do wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni drewnianych a także do ocynkowanych i uprzednio malowanych wewnętrznych powierzchni metalowych. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą (5-15% obj.). Nakładać w jednej lub dwóch warstwach pędzlem lakierniczym, wałkiem mohairowym, packą lub za pomocą natrysku. Przy malowaniu gładkich powierzchni np. drzwi, zeszlifować ślady pozostawione przez wałek za pomocą packi lub pędzla lakierniczego. Do nanoszenia natryskiem bezpowietrznym stosować dyszę o średnicy 0.011 - 0.013”.

Warunki podczas nakładania

Malowana powierzchnia musi być sucha. W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Przy niskiej wilgotności i/lub temp. powyżej +21°C, czas schnięcia jest krótszy. Aplikacja będzie łatwiejsza, jeśli powietrze będzie nawilżane i/lub temp. w miejscu malowania jest niższa. Dobra wentylacja podczas aplikacji skraca czas schnięcia.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 130 g/l. VOC produktu: max 130 g/l. EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l. VOC produktu: max 140 g/l.
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Po skończonej pracy sprzęt umyć natychmiast ciepłą wodą z detergentem.
Opakowania 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1