TIMANTTI W

Izolator wilgoci

  • Produkt pochłaniający wilgoć
  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalny, akrylowy izlolator wilgoci, który tworzy powłoki odporne na wilgoć.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Tapety i płytki ceramiczne muszą być usunięte. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki do wilgotnych pomieszczeń SILORA LW. Suchą szpachlówkę zeszlifować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

TIMANTTI W przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać wałkiem lub pędzlem. Pierwszą warstwę izolatora rozcieńczyć wodą w stosunku 1: 1.Drugą warstwę nałożyć nie rozcieńczonym izolatorem po wyschnięciu ok. 1 - 2 godzin. Wykładziny z włókien szklanych są klejone na ściany z TIMANTTI W a następnie zagruntowane nie rozcieńczonym izolatorem TIMANTTI W. Farby nawierzchniowe z serii TIMANNTI mogą być nakładane po około 4 godzinach wysychania powłoki.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania wałkiem powinna wynosić poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie aplikacji przyspiesza proces schnięcia.

Przechowywanie

Musi być przechowywany w szczelnie zamkniętym opakowaniu i chłodnym pomieszczeniu. NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l. VOC produktu: max 140 g/l.
Gęstość abt. 1 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość Po 2 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Umyć sprzęt natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
Opakowania 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Måleribranschens Våtrumskontroll (MVK) (Sweden)