TRANEMO RÖDFÄRG

  • Produkt wodorozcieńczalny
Zawartość substancji stałych abt. 32 % obj.
Połysk Pełny mat
Gęstość abt. 12 g/ml