KIRJO

Farba do blach dachowych

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt rozpuszczalnikowy

KIRJO jest farbą alkidową, pigmentowaną pigmentami antykorozyjnymi, przeznaczoną do malowania renowacyjnego blach dachowych i farbą specjalną do powierzchni ocynkowanych i wykonanych z metali lekkich. Wygląd powłoki: półmat.

Stosuje się do malowania renowacyjnego blach dachowych pomalowanych farbami alkidowymi i innych powierzchni galwanizowanych, a także z metali lekkich. Może być również stosowana jako warstwa ochronna na ocynkowane ogniowo i aluminiowe powierzchnie a także jako warstwa nawierzchniowa na powierzchnie stalowe zagruntowane KIRJO. Każda z warstw aktywnie chroni przed korozją.

Zawierając specjalne pigmenty neutralizujące kwaśne gazy zawarte w powietrzu, chroni powierzchnię przed korozją.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Pomalowane farbami alkidowymi blachy dachowe i inne powierzchnie stalowe Usunąć rdzę, łuszczące się i słabo przylegające fragmenty starych powłok poprzez skrobanie, szczotkowanie, piaskowanie lub obróbkę strumieniowo-ścierną. Jeżeli istnieje przypuszczenie że cała powłoka słabo się trzyma (np. powłoka łuszczy się w wielu miejscach) należy ją usunąć – mechanicznie lub przy użyciu odpowiedniego środka do usuwania farb. Farby bitumiczne i smołowe, przed zastosowaniem KIRJO należy całkowicie usunąć. Przed malowaniem, powierzchnię oczyścić środkiem czyszczącym do powierzchni ocynkowanych RENSA STEEL, zgodnie z instrukcją stosowania. Do bardzo zabrudzonych powierzchni użyć środka czyszczącego do blach dachowych RENSA ROOF. UWAGA! Środek czyszczący nie może zaschnąć na malowanej powierzchni. Niemalowane powierzchnie ocynkowane Przed malowaniem powierzchnie stalowe ocynkowane zmyć środkiem czyszczącym do powierzchni ocynkowanych RENSA STEEL, zgodnie z instrukcją. Ewentualną rdzę usunąć drucianą szczotką stalową. Tłuszcz i olej zmyć rozpuszczalnikiem TEKNOSOLV 9550 przed zastosowaniem środka czyszczącego RENSA STEEL. Powierzchnie aluminiowe: Umyć środkiem czyszczącym RENSA STEEL i zszorstkować stosując odpowiednią metodę.

Nakładanie

Farbę dokładnie wymieszać przed użyciem. Farbę nakładać pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Do natrysku hydrodynamicznego używać dyszy o średnicy 0.013 - 0.015". Powierzchnie zardzewiałe pokryć wstępnie KIRJO lub FERREX, a następnie cały dach pomalować warstwą farby KIRJO o grubości 40μm.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas nanoszenia jak i w okresie schnięcia wyrobu. Nie zaleca się stosowania wyrobu przy temp. powierzchni wyższej niż +50°C. Przy malowaniu powierzchni o temp. wyższej niż +30°C, należy rozcieńczyć farbę przy pomocy TEKNOSOLV 9550 (5-10%).

Konserwacja

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach zajmuje około 1 - 2 tygodni I dopiero po upływie tego czasu powłoka osiąga ostateczną trwałość i twardość. W tym czasie z powłoką należy postępować ostrożnie. Pomalowaną powierzchnię można oczyścić przez delikatne zmywanie wodą z obojętnym detergentem (pH 6-8). Do bardzo brudnych powierzchni zaleca się stosowanie słabo alkalicznego detergentu (ph 8 -10). W kwestii rozcieńczania i sposobu używania detergentów należy postępować zgodnie z ich instrukcją użycia. Powierzchnie pomalowane farbą KIRJO można w przyszłości poddawać renowacji farbami alkidowymi i akrylowymi, zgodnie z instrukcją ich użycia.
Zawartość substancji stałych abt. 46 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 500 g/l. VOC produktu: max 500 g/l.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Zalecana grubość powłoki Na sucho (μm) 40. Na mokro (μm) 86. Zużycie teoretyczne (m²/l) 11,5.
Czas schnięcia - pyłosuchość po 4 godz.
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6 godz.
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta) lub ТЕKNOSOLV 9550
Opakowania 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone.