KIRJO TILE

Farba na dachy kryte dachówką

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba do renowacji dachówek betonowych. Wykończenie: pełny-mat.

KIRJO TILE jest specjalną farbą zaprojektowaną do konserwacji pokryć dachowych. Jest odpowiednia zarówno do wymalowań przemysłowych jak również do całkowicie wyblakłych betonowych i cementowych powierzchni dachowych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Żeby osiągnąć pozytywne wyniki, powierzchnia do malowania musi być całkowicie czysta, wolna od kurzu, łuszczących się i słabo przylegających elementów starych powłok a także kruchych i łamliwych elementów betonowych. Usunąć kurz, mech i inne zanieczyszczenia poprzez szczotkowanie. Po szczotkowaniu dach zmyć używając. środka do czyszczenia pokryć dachowych RENSA ROOF. Zwilżyć powierzchnię dachówki przed zastosowaniem detergentu. Nałożyć detergent (np. używając natrysku niskociśnieniowego) i silnie szorować. Płukać czystą wodą używając myjki wysokociśnieniowej. UWAGA! Detergent nie może zaschnąć na powierzchni do malowania. Pozwolić całkowicie wyschnąć oczyszczonej powierzchni przed nałożeniem podkładu.

Nakładanie

Rozcieńczyć KIRJO TILE dodając 15 % obj. wody. Rozcieńczoną farbę nakładać pędzlem na suchą powierzchnię dachówki. Farbę można również nanosić natryskiem hydrodynamicznym. W tym przypadku absorbowanie i przyczepność rozcieńczonej farby będzie lepsza jeżeli pomalujemy pędzlem zaraz po natrysku. Nakładanie Przed malowaniem farbę dokładnie wymieszać. Farby nawierzchniowej nie należy rozcieńczać. Przygotować odpowiednią ilość farby w tym samym naczyniu dla każdej Zabezpieczyć odpowiednią ilość farby z tego samego opakowania do malowania całości. Pozwoli to uniknąć różnic w kolorze. Farbę nakładać pędzlem, zwanym pędzlem do dachówek lub natryskiem hydrodynamicznym. Zalecana średnica dyszy do natrysku hydrodynamicznego wynosi 0,015-0,019’’.

Warunki podczas nakładania

Pomalowana powierzchnia staje się odporna na deszcz, w normalnych warunkach po około 3 godz. schnięcia. Ostateczną twardość i trwałość powłoka farby uzyskuje po 3 - 4 tygodniach od malowania, w normalnych warunkach. W tym czasie z powłoką należy postępować ostrożnie.

Konserwacja

Jeżeli jest konieczne, malowaną powierzchnię można oczyścić wodą z detergentem o pH 6- 8. Do bardzo zabrudzonych podłoży zaleca się stosowanie detergentu o pH 8–10. Używając detergentów należy zapoznać się z instrukcjami ich użytkowania od producentów. Dach pomalowany KIRJO TILE może być w przyszłości zakonserwowany zgodnie z instrukcjami dla KIRJO TILE.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 37 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l. VOC produktu: max 140 g/l.
Połysk Pełny mat
Gęstość abt. 1,25 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 h
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Umyć sprzęt natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
Odporność na warunki atmosferyczne KIRJO TILE ma dobrą odporność na warunki atmosferyczne. Kolor pozostaje niezmieniony przez długi czas.
Opakowania 10 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki