TEKNOTAR 100

  • Grunt

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 65 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 980 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 340 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: TEKNOTAR 100 HARDENER
Połysk Półmat