SUPERLATEKSI

  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt termoodporny

Matowa, lateksowa farba akrylowa.

Ściany i sufity w domach, salach szkolnych i szpitalnych, itd., grzejniki i rury, ocynkowane przewody i powierzchnie betonowe. Odpowiednia do płyt wiórowych, pilśniowych, gipsowych i innych konstrukcyjnych płyt wewnętrznych, a także do pokrywania powierzchni drewnianych, betonowych, szpachlówki, cegły, gipso-kartonu. Dobrze przylega do czystych powierzchni pomalowanych farbą olejową i alkidową oraz do cienkich płyt plastykowych.

Posiada doskonałą przyczepność, właściwości poziomujące, zmywalność i odporność na wysoką temperaturę.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Malowana powierzchnia musi być sucha. Nowe powierzchnie oczyścić z kurzu i zabrudzeń. Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Usunąć luźne i słabo przylegające powłoki malarskie. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie przez szlifowanie papierem ściernym i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę spiaskować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Powierzchnie drewniane, w celu uniknięcia przeżywiczeń, należy gruntować farbą podkładową FUTURA 3. Metalowe powierzchnie zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Pozostałe powierzchnie od razu pokryć SUPERLATEKSI. Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Przy malowaniu różnych powierzchni zachować wystarczającą ilość farby z tej samej partii produkcyjnej, aby uniknąć ew. zmiany odcienia. Nakładać w 1-2 warstwach pędzlem, wałkiem lub za pomocą natrysku.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Konserwacja

Ostateczne formowanie powłoki, w normalnych warunkach odbywa się po upływie 4 tygodni i powłoka osiąga wówczas ostateczną trwałość i twardość. Przed upływem tego czasu z powłoką należy postępować ostrożnie. Malowaną powierzchnię można przemyć detergentem o odczynie obojętnym (o pH 6-8). Do bardzo zabrudzonych powierzchni zaleca się użycie również detergentu o odczynie zasadowym (o pH 8-10). Detergent i inne zanieczyszczenia usunąć poprzez wycieranie i/lub przemywanie wodą. Do czyszczenia należy użyć miękkiej ściereczki lub gąbki. Należy unikać szczotek z grubym włosiem i silnego ścierania. Przed użyciem detergentu zapoznać się z instrukcją stosowania dostarczoną przez producenta.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 41 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/a): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Połysk Mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,4 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po ½ godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć ciepłą wodą z detergentem.
Zmywalność i odporność na ścieranie Powłokę charakteryzuje bardzo dobra odporność na zużycie. Powłoka nadaje się do zmywania. Szorowanie na mokro, odporność klasa 1 zgodnie z EN 13300 (ISO 11998).
Opakowania Baza 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Baza 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.