TELA 3

Farba do ścian i sufitów

  • Produkt wodorozcieńczalny

TELA 3 jest w pełni matową, wodorozcieńczalną farbą akrylową, przeznaczoną do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Odpowiednia do nowych i wcześniej malowanych powierzchni drewnianych, betonowych, tynków, szpachlówki, kartonu, płyt konstrukcyjnych – wszędzie tam, gdzie niezbędna jest w pełni matowa powłoka. Jako podkład TELA 3 daje się łatwo przemalować farbami lateksowymi o różnym stopniu połysku.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoże z brudu i kurzu. Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Usunąć stare powłoki malarskie jeśli były malowane farbą kredową lub klejową. Sufity, które nie są wodoodporne zaleca się zagruntować gruntem rozpuszczalnikowym np. FUTURA 3 grunt. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę wyszlifować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Powierzchnie drewniane, w celu uniknięcia ukrycia przeżywiczeń, należy zagruntować farbą gruntującą FUTURA 3 grunt. Powierzchnie stalowe zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. Powierzchnie ocynkowane pokrywać bezpośrednio TELA 3. Pozostałe powierzchnie malować bezpośrednio TELA 3. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą. Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo w jednej lub dwóch warstwach.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. W trakcie aplikacji a także podczas schnięcia farby, temperatura otaczającego powietrza malowanej powierzchni i farby wynosić powyżej +5°C a wilgotność względna poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 36 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/g): 30 g/l. VOC produktu: max 30 g/l.
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,4 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość Po 0,5 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda. Umyć sprzęt wodą natychmiast po użyciu.
Zmywalność i odporność na ścieranie Powłoka odporna na lekkie ścieranie. Odporność na szorowanie na mokro, klasa 3 wg normy EN 13300 (ISO 11998).
Opakowania Biały: 2,7 L, 9 L, 18 L. Off-white T1327 (TC-8168): 18 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1