FUTURA 90

Farba do mebli

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt rozpuszczalnikowy

Tiksotropowa farba alkidowa w pełnym połysku, na bazie żywicy uretanowej.

FUTURA 90 jest przeznaczona do malowania powierzchni drewnianych oraz uprzednio zagruntowanych mebli metalowych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

Malowana powierzchnia musi być czysta. Uprzednio malowane powierzchnie zmyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Usunąć słabe i słabo przylegające powłoki malarskie. Powierzchnie metalowe oczyścić z rdzy przy pomocy drucianej szczotki. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć wszelkie pozostałości. Zaszpachlować dziury i pęknięcia za pomocą wypełniacza SILORA A. Zmatowić powierzchnię i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Metalowe powierzchnie zagruntować farbą antykorozyjną FERREX. Niemalowane powierzchnie drewniane i płyty wiórowe a także powierzchnie pomalowane wcześniej farbami alkidowymi, olejowymi bądź utwardzanymi kwasami zagruntować podkładem poprawiającym przyczepność FUTURA 3. Farba jest tiksotropowa, dlatego przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Do natrysku bezpowietrznego użyć dyszy o średnicy 0.011 – 0.013”. Stosując natrysk farbę rozcieńczyć 5 - 15% obj. , używając rozcieńczalnika TEKNOSOLV 9500. W sytuacji gdy wymagana jest druga warstwa należy ją nałożyć następnego dnia.

Warunki podczas nakładania

Malowana powierzchnia powinna musi być sucha. W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.
Zawartość substancji stałych abt. 54 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Połysk Wysoki połysk
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,1 g/ml
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 4 godz.
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta) lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta) lub TEKNOSOLV 9500 przy nakładaniu metodą natryskową.
Opakowania Baza 1 i 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L. Baza 4 i 5: 0,9 L. Czarny: 0,5 L, 1 L.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone.
Aprobaty i certyfikaty Finnish Key Flag