GORI 356

Środek do konserwacji drewna,nanoszenie przez polewanie / zanurzanie.

  • Środek konserwujący drewno
  • Produkt wodorozcieńczalny

GORI 356 to wodorozcieńczalny przemysłowy środek na bazie wody do konserwacji surowego drewna, przeznaczony do użycia na zewnątrz (klasa zagrożenia 2-3) zgodnie z definicją w BS/EN 335-1 w odniesieniu do okien i drzwi oraz do użycia wewnątrz (jeżeli to konieczne).

Produkt chroni powierzchnię drewna przed sinizną i niszczącymi drewno grzybami, a także spełnia wymagania odnośnie eksploatacji zgodnie z EN 599-1. Ponadto drewno staje się bardziej stabilne wymiarowo. Produkt biobójczy - należy stosować z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

GORI 356 wpływa na lepsze wyrównywanie kolorów w systemach transparentnych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Lotne związki organiczne (LZO) abt. 22 g/l
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności oraz wentylacji otoczenia.
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda