NORDICA EKO

Farba do drewna na użytek domowy

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna farba zawierająca żywicę akrylową o podwójnym działaniu, przeznaczona do malowania drewnianych powierzchni zewnętrznych. NORDICA EKO tworzy twardą, połyskliwą powłokę, odporną na zabrudzenia, która zachowuje trwały wygląd, kolor i połysk przez długi czas.

Nowe i uprzednio malowane powierzchnie drewniane, np. zewnętrzne ściany, listwy okienne, elewacje drewniane. Do malowania konstrukcji drewnianych z bali zaleca się stosowanie bejcy WOODEX AQUA CLASSIC.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Karty koloru produktów

Przygotowanie powierzchni

NOWE POWIERZCHNIE DREWNIANE: Przygotować powierzchnię jak najszybciej. Zaleca się przynajmniej impregnację i gruntowanie konstrukcji. Oczyścić powierzchnię, usunąć słabo przylegające elementy, pył i pleśń. W razie potrzeby użyć środka czyszczącego do elewacji RENSA FACADE. Nałożyć warstwę bezbarwnego oleju WOODEX AQUA BASE. Pozostawić na jeden dzień do wyschnięcia. Zagruntować drewniane powierzchnie rozcieńczonym 5-10% podkładem NORDICA PRIMER. Pozostawić na 1-3 dni do wyschnięcia (w zależności od pogody). Zardzewiałe części stalowe oczyścić poprzez: szlifowanie, szczotkowanie itp. i zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA. UPRZEDNIO MALOWANE POWIERZCHNIE DREWNIANE: Wymienić zniszczone elementy drewniane na nowe. Usunąć uszkodzone fragmenty pomalowanej powierzchni, zanieczyszczenia i pył. W całości usunąć powłoki, które uległy zniszczeniu. Pomimo tego, że powłoka wygląda na nienaruszoną, jej przyczepność do podłoża może być słabsza. Starą powłokę zaleca się usunąć najpierw poprzez skrobanie lub szczotkowanie i ewentualnie opalać powierzchnię promiennikiem podczerwieni, a następnie można użyć zmywacza lub śrutować. Powierzchnie do gruntowania umyć środkiem do czyszczenia elewacji RENSA FACADE i dokładnie spłukać. Stare, niepomalowane drewniane powierzchnie mogą być przed zagruntowaniem pokryte bezbarwnym olejem gruntującym WOODEX AQUA BASE (patrz NOWE POWIERZCHNIE DREWNIANE) Zagruntować odkryte powierzchnie drewniane podkładem NORDICA PRIMER, rozcieńczonym 5 – 10%. Pozostawić do wyschnięcia na 1 - 3 dni (w zależności od pogody). Zardzewiałe części stalowe oczyścić poprzez: szlifowanie, szczotkowanie itp. i zagruntować farbą antykorozyjną FERREX AQUA.

Nakładanie

Przy malowaniu różnych powierzchni zachować wystarczającą ilość farby z tej samej partii produkcyjnej, aby uniknąć ewentualnej. zmiany odcienia. Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem lub natryskiem w 1 lub 2 warstwach.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Wilgotność względna drewna nie może przekraczać 20% suchej wagi. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5oC, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Unikać aplikacji w bezpośrednim nasłonecznieniu.

Przechowywanie

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.
Zawartość substancji stałych abt. 37 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/d): 130 g/l. VOC produktu: max 130 g/l.
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 1 godz.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.
Odporność na warunki atmosferyczne Bardzo dobra.
Opakowania Baza 1 i 3: 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L. Baza 5: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.