TEKNOFLOOR AQUA

Farba do posadzek

  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Produkt jednoskładnikowy

TEKNOFLOOR AQUA jest wodorozcieńczalną dyspersyjną farbą akrylową przeznaczoną do użytku wewnątrz pomieszczeń. Do malowania powierzchni drewnianych i betonowych, nowych i wcześniej malowanych farbami alkidowymi i akrylowymi, takich jak schody, podłogi w pokojach, piwnicach, powierzchniach magazynowych. Tworzy powłokę z półpołyskiem.

Wyrób jest przeznaczony do malowania nowych lub pokrytych uprzednio farbami alkidowymi, uretanowo-alkidowymi lub akrylowymi powierzchni betonowych i drewnianych: podłóg, schodów itp., eksploatowanych w suchych pomieszczeniach wewnętrznych takich jak pokoje, piwnice, magazyny, jeżeli powierzchnia jest narażona na umiarkowane obciążenia.

Przygotowanie powierzchni

Nowe powierzchnie oczyścić z kurzu i brudu. Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Powierzchnie twarde lub z połyskiem zmatowić lub wypiaskować, a następnie odpylić. NOWE POSADZKI BETONOWE: Beton powinien mieć co najmniej 4 tygodnie i być dobrze utwardzony, wilgoć musi być związana a powierzchnia sucha. Dopuszczalna maksymalna wilgotność względna betonu wynosi 97 % lub 4 % wagowo. Usunąć z powierzchni mleczko cementowe przez piaskowanie lub wytrawienie. Piaskowanie jest najlepszą metodą usuwania mleczka cementowego. Kruche i łamliwe powierzchnie powinny być wypiaskowane do uzyskania zwartej powierzchni. Po wypiaskowaniu pył cementowy należy usunąć odkurzaczem lub szczotką. Jeżeli piaskowanie nie jest możliwe należy wytrawić powierzchnię przy pomocy środka BETONI-PEITTAUSLIUOS rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1, lub rozcieńczonym kwasem solnym (1 część kwasu solnego na 4 części wody). Po wytrawieniu powierzchnię należy zmyć wodą i wysuszyć. STARE POSADZKI BETONOWE: Niemalowane, zatłuszczone powierzchnie należy zmyć środkiem emulgującym. Po zemulgowaniu, jeżeli na powierzchni znajduje się mleczko cementowe, należy je usunąć. Odpadające i słabo przyczepne powłoki starych farb powinny zostać usunięte mechanicznie. Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić powierzchnie twarde i błyszczące. Odpylić. NOWE POSADZKI DREWNIANE: Niezabezpieczone powierzchnie drewniane umyte i/lub zmatowione jeśli jest to wymagane. Odpylone. STARE POSADZKI DREWNIANE: Niezabezpieczone powierzchnie drewniane umyte i/lub zmatowione jeśli jest to wymagane, a następnie odpylone. Odpadające i słabo przyczepne powłoki starych farb powinny zostać usunięte mechanicznie. Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić powierzchnie twarde i błyszczące. Odpylić. SZPACHLOWANIE I WYGŁADZANIE Jeżeli zachodzi potrzeba ubytki i nierówności można wyrównać zpachlówką TEKNOFLOOR –KOVAKITTI Epoxy Putty lub odpowiednią szpachlówką do drewna dopasowaną do twardości drewna.

Nakładanie

Niemalowane, czyste i odpylone powierzchnie drewniane zagruntować farbą rozcieńczoną w ilości 5-10% objętościowych. Do rozcieńczania stosować czystą wodę. Jeżeli to konieczne, powierzchnię można szlifować, po 12 h schnięcia powłoki. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Jeżeli zachodzi potrzeba, można rozcieńczyć farbę dodatkiem 5-10% wody. Do rozcieńczania stosować czystą wodę. Nakładać w jednej lub dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub natrysku. Zalecana średnica dyszy do natrysku bezpowietrznego 0,015-0,019ʺ

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Podczas nakładania i schnięcia powłoki temperatura powierzchni, otaczającego powietrza i farby powinna wynosić powyżej +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%. Schnięcie jest szybsze przy niskiej wilgotności i/lub temperaturze powyżej +21 °C. Malowanie będzie łatwiejsze przy wyższej wilgotności i niższej temperaturze otoczenia. Po zakończeniu malowania dobra wentylacja przyspiesza schnięcie.

Przechowywanie

Nie może zamarznąć.
Zawartość substancji stałych abt. 31 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l 2010. VOC produktu: max 140 g/l.
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 godz.
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 7 dniach
Rozcieńczalnik Woda
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda. Sprzęt malarski należy umyć bezpośrednio po użyciu stosując wodę i odpowiedni detergent.
Opakowania Baza 1, baza 3, standardowe kolory: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE