AQUATOP 2600-66

Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.

  • Warstwa nawierzchniowa

AQUATOP 2600-66 to przemysłowa warstwa nawierzchniowa na bazie wody przeznaczona do użycia na zewnątrz np. drzwi i okna wykonane z miękkiego i jasnego drewna.

Karty Charakterystyki

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Półpołysk
Zalecana grubość powłoki 250-300 µm na mokra
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.