WOODEX AQUA CLASSIC

Lakierobejca

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna, olejowa, transparentna, nie pozostawiająca filmu lakierobejca, do użytku zewnętrznego. Zabezpiecza powierzchnie drewniane przed wilgocią, zabrudzeniami, a barwiona chroni przed promieniami UV.

Odpowiednia do drewna świeżego i uprzednio pokrytego lakierobejcą, np. ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia. Szczególnie zalecana do stosowania na kłodach. Nie nadaje się do stosowania na preparatach dyspersyjnych lub olejnych oraz do szklarni, chłodni lub budynków dla inwentarza. Nie zaleca się stosowania WOODEX AQUA CLASSIC niebarwionego, ponieważ barwienie chroni drewno przed szarzeniem związanym z promieniowaniem UV

Przygotowanie powierzchni

Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. Niezabezpieczone drewno zagruntować za pomocą impregnatu WOODEX AQUA BASE. Pozostawić do wyschnięcia na jeden dzień. Brudne i/lub spleśniałe powierzchnie oczyścić środkiem do czyszczenia elewacji RENSA FACADE.

Nakładanie

Lakierobejcę wymieszać przed użyciem. Przechowywać odpowiednią ilość bejcy w pojemniku dla każdej malowanej partii wyrobu aby uniknąć różnicy w odcieniach. Mieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy. WOODEX AQUA CLASSIC nakładać za pomocą pędzla lub natrysku. Niezabezpieczone drewno pomalować raz lub dwa razy WOODEX AQUA CLASSIC, zależnie pod pożądanego efektu. Nakładać równo i dokładnie na całej długości aby uniknąć punktów wznowienia. Zaleca się aplikację pędzlem jako pierwszej powłoki, przy aplikacji natryskowej powierzchnia musi być wygładzona. Nie zaleca się stosować bezbarwnej lakierobejcy samodzielnie. Konserwacja drewnianych powierzchni pomalowanych za pomocą WOODEX AQUA CLASSIC może być dokonywana za pomocą wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych lakierobejc do drewna Teknos oraz farb do użytku w domowego.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%. Unikać aplikacji w silnym nasłonecznieniu.
Zawartość substancji stałych abt. 20 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 130 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 130 g/l. VOC produktu: max 130 g/l.
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1 g/ml
Rozcieńczalnik Używać bez rozcieńczania.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć ciepłą wodą ze środkiem myjącym.
Odporność na warunki atmosferyczne Dobra.
Opakowania Bezbarwna: 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz karta charakterystyki. UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, pył farby, zużyte czyściwo itp. do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w ogniochronnych pojemnikach z ograniczonym dostępem powietrza np. zalane wodą.