WOODEX AQUA BASE

Impregnat gruntujący do drewna

  • Produkt odporny na grzyby niszczące drewno (gnicie)
  • Produkt odporny na grzyby powodujące przebarwienie drewna (pleśń, niebieskie plamy)
  • Środek konserwujący drewno
  • Produkt wodorozcieńczalny

Środek do konserwacji drewna zatwierdzony do użytku na podstawie przepisów dyrektywy 98/8/WE dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (typ produktu 8). Zezwolenie nr: PL/2014/0147/MR. WOODEX AQUA BASE to gotowy impregnat gruntujący na bazie wody, do gruntowania powierzchni drewnianych pod powłoki wierzchnie. WOODEX AQUA BASE jest przeznaczony do użytku powszechnego i profesjonalnego, do ochrony przed zgnilizną i sinizną drewna z klas zastosowań 2 i 3 (EN 335-1). WOODEX AQUA BASE stosuje się do ochrony drewna stale narażonego na działanie czynników atmosferycznych oraz takiego, które jest zabezpieczone przed takim działaniem, ale często narażone na wilgoć. WOODEX AQUA BASE nie nadaje się do gruntowania konstrukcji drewnianych, które mają styczność z glebą albo wodą, ani do takich, które ulegają częstemu zawilgoceniu albo mają stałą styczność z wodą słodką lub słoną.

Okna, drzwi zewnętrzne, panele elewacyjne, konstrukcje z desek i drewna budowlanego, ogrodzenia, okapy dachowe, wiaty garażowe i tym podobne powierzchnie drewniane nielakierowane. Powierzchnie drewniane zagruntowane preparatem WOODEX AQUA BASE trzeba jak najszybciej - jeszcze przed pierwszym deszczem - pokryć powłoką wierzchnią. Produkty nadające się na powłoki wierzchnie to preparaty firmy Teknos: środki do konserwacji drewna na bazie wody i rozpuszczalnika, bejce do drewna, podkłady, farby do elewacji i mebli, przeznaczone do zastosowań zewnętrznych.

Karty Techniczne

Nakładanie

WOODEX AQUA BASE stosuje się w postaci nierozcieńczonej. Dokładnie wymieszać przed użyciem. WOODEX AQUA BASE nakłada się na czystą i suchą powierzchnię miękkim pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym. W zastosowaniach profesjonalnych w warsztatach stolarskich WOODEX AQUA BASE można stosować jako impregnat, w którym drewno się zanurza. Zanurzanie drewna w impregnacie może odbywać się tylko na ograniczonej przestrzeni, na nieprzepuszczalnym podłożu. Zaimpregnowane drewno musi leżeć albo pod przykryciem, z dostępnym na miejscu systemem naprawczym, albo na podłożu nieprzepuszczalnym. W przypadku impregnowania drewna na placu budowy nie wolno zanieczyszczać impregnatem gleby i wód powierzchniowych. Preparat stosować w dobrze wentylowanej przestrzeni, w takiej również należy trzymać świeżo zaimpregnowane drewno. Na drewno wystawione na działanie warunków atmosferycznych należy nałożyć jeszcze odpowiednią wierzchnią warstwę ochronną o minimalnej grubości 100 μm. Taką grubość osiąga się po 1-3-krotnym powlekaniu, w zależności od zastosowanego preparatu do powlekania wierzchniego. Należy przy tym przestrzegać instrukcji zastosowania tego preparatu. Drewno należy powlec warstwą wierzchnią jeszcze przed wystawieniem go na pierwszy deszcz. Powłoka wierzchnia nie powinna zawierać środka grzybobójczego mającego w swym składzie triazol.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia drewna musi być sucha. Wilgotność drewna musi być poniżej 20% suchej masy. Temperatura powietrza podczas nakładania i schnięcia produktu musi być powyżej +5°C, a wilgotność względna powietrza - poniżej 80%.

Przechowywanie

W ściśle zamkniętym, oryginalnym pojemniku. Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 5 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Produktu nie uwzględnia dyrektywa UE dotycząca VOC.
Gęstość abt. 1 g/ml
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu mydło i letnia woda
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz karta charakterystyki
Aprobaty i certyfikaty Dyrektywa Biocydowa 98/8/WE