UVILUX 1490-43

Lakier UV do natrysku

  • Lakier

Lakier utwardzany promieniami UV.

Do automatu natryskowego UV.

Utwardzona powłoka jest w bardzo wysokim stopniu odporna na czynniki chemiczne i fizyczne. Produkt nie jest oznaczony Xi (drażniący).

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Zalecana grubość powłoki 10-25 g/m², następnie utwardzić i składować
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Jeżeli to konieczne walce można czyścić przy pomocy TEKNOSOLV 1129.