UNIWIN OPTIMAL

Farba winylowa

  • Produkt odporny na wodę
  • Warstwa poprawiająca adhezję
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy

Farba winylowa, cienkowarstwowa.

Jako warstwa poprawiająca przyczepność farby ANTIFOULING VSE do powłok farb z linii BOSMAN lub powierzchni laminatu.

Powłoka wytrzymała mechanicznie i elastyczna, przeznaczona do poprawy adhezji międzywarstowej.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnię należy przemyć przy użyciu wody z dodatkiem OLIVA CLEANER, następnie spłukać i wysuszyć. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha i czysta.

Nakładanie

Natrysk bezpowietrzny, pędzel, po rozcieńczeniu natrysk powietrzny. Parametry natrysku bezpowietrznego - średnica dyszy: 0,33 - 0,48 mm, ciśnienie w dyszy: 10 - 15 MPa

Warunki podczas nakładania

Minimalna temperatura podłoża: -10°C (powierzchnia wolna od szronu i lodu) oraz co najmniej 3oC wyższa od temperatury punktu rosy powietrza, dobra wentylacja.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 490 g/l
Zalecana grubość powłoki Na sucho (μm) 40. Na mokro (μm) 100.
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 godz.
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 2 godz.
Rozcieńczalnik Nie jest wymagane. W razie konieczności (np. zgęstnienie wyrobu) użyć TEKNOSOLV 779.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 779
Opakowania 0,5 l
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki