TEKNOTOP 2980-11

Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez polewanie / zanurzanie.

  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt wodorozcieńczalny

TEKNOTOP 2980-11 to przemysłowa warstwa nawierzchniowa na bazie wody do pokrywania drewnianych elementów balkonów. Pozostawia powierzchnię z dodatkową ochroną przed promieniowaniem UV.

TEKNOTOP 2980-11 to produkt opracowany głównie do stosowania na powierzchniach poziomych, ale może być również nakładany na powierzchnie pionowe i dlatego można go stosować do pokrywania mebli ogrodowych, wyposażenia placów zabaw itp. elementów.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknocolor;Teknoshade
Zalecana grubość powłoki Około 100 µm na mokro
Czas schnięcia - schnięcie wymuszone Czasy suszenia można skrócić przez zastosowanie specjalnych systemów suszenia wymuszonego. Czasy suszenia podane zostały w sposób przybliżony i mogą zależeć od jakości drewna, temperatury, wilgotności, wentylacji otoczenia oraz grubości warstwy.
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda