TEKNOTOP 2980-00

Warstwa nawierzchniowa do nakładania przez natryskiwanie.

  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt wodorozcieńczalny

TEKNOTOP 2980-00 to przemysłowa warstwa nawierzchniowa na bazie wody do pokrywania drewnianych elementów balkonów.

TEKNOTOP 2980-00 to produkt opracowany głównie do stosowania na powierzchniach poziomych, ale może być również nakładany na powierzchnie pionowe i dlatego można go stosować do pokrywania mebli ogrodowych, wyposażenia placów zabaw itp. elementów.

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić około 13% i nie przekraczać 15%. Wstępna obróbka jest wymagana dla podłoży drewnianych niespełniających klasy trwałości 3, EN 350:2016. Teknos oferuje szereg produktów konserwujących spełniających wymagania normy EN 599-1. Prosimy o kontakt z Teknos, celem uzyskania dalszych wskazówek.

Warunki podczas nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia: +18 °C - + 22 °C. Optymalna wilgotność względna powietrza: około 50%. Zakres grubości mokrej warstwy: 175-200 µm

Przechowywanie

Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu:sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.
Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Połysk Półmat
System kolorowania Teknocolor;Teknoshade
Wydajność teoretyczna 5-6 m²/l
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory Baza T (kolory transparentne).
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.