TEKNOSPRO W

  • Szpachlówka

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 59 % obj.
Grubość warstwy 0 - 4 mm
Gęstość abt. 1,1 g/ml
Rozmiar cząstek 0,15
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE