TEKNOSEAL 4009-00

Ochrona V-fug

  • Uszczelniacz

TEKNOSEAL 4009-00 to elastyczny produkt na bazie wody do ochrony złącz V i złącz narożnych.

TEKNOSEAL 4009-00 nie nadaje się do stosowania jako wypełniacz, ponieważ nie ma wytrzymałości strukturalnej i nie powinien być używany do niwelowania pustych przestrzeni.

Lotne związki organiczne (LZO) Patrz Karta Charakterystyki.
Rozcieńczalnik Środek jest dostarczany gotowy do użycia.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda