TEKNOSAFE 2467-00

Farba pęczniejąca lub podkład

  • Grunt
  • Farba
  • Produkt wodorozcieńczalny
Całkowita masa substancji stałych abt. 750 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 27 g/l
Połysk Mat
Gęstość abt. 1,24 g/ml