TEKNOPUR SEALER 100-00

  • Produkt elastomerowy
  • Lakier
  • Grunt
  • Produkt jednoskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 100 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1160 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 0 g/l
Czas przydatności do stosowania 5 sec. (+23 °C)
Połysk Połysk
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE