TEKNOPOX PRIMER 6

  • Odporny chemicznie
  • Odporny na ścieranie
  • Obróbka pośrednia
  • Rozpuszczalnikowy
  • Grunt
  • Dwuskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 60 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1040 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 390 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 6:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: TEKNOPOX PRIMER 6 HARDENER
Połysk Półmat