TEKNOPOX HARDENER 7217

Czas przydatności do stosowania 60 min (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 1:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)