TEKNOPOX 8

  • Grunt

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 55 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 940 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 430 g/l
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: TEKNOPOX 8 HARDENER
Połysk Mat