TEKNOPLAST HS 250

  • Odporny chemicznie
  • Rozpuszczalnikowy
  • Dwuskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 62 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 940 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 360 g/l
Czas przydatności do stosowania 3 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Comp. B: TEKNOPLAST HARDENER
Połysk Półpołysk
System kolorowania Teknomix